Reg. č. projektu: CZ.03.1.4 8/0.0/0.0/16_045/0014494
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 1. 9. 2019

 

Vytvoříme pro Vás

  • DOTOVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA,
  • zajistíme REKVALIFIKAČNÍ KURZY,
  • ZPROSTŘEDKUJEME ZAMĚSTNÁNÍ,
  • nabízíme ROZVOJOVÉ KURZY,
  • BILANČNÍ DIAGNOSTIKU,
  • respektujeme INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.

    Uhradíme cestovné a jiné poplatky. 

Pro zájemce a uchazeče ve věku 50 a více let v Olomoucké aglomeraci.

 

REALIZÁTOR:
EFEKT PLUS s.r.o., Univerzitní 232/16, Olomouc
Tel.: +420 585 242 171; +420 733 138 065

E-mail: efekt@efekt-plus.cz
www.efekt-plus.cz